สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม. ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม" แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เขตบางบอน

วันที่ 18 ก.ย. 2564

สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม. ให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เขตบางบอน

วันที่ 18 กันยายน 2564 ที่วัดนินสุขาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม” แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม” เป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่ประสานงานกันจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม” ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน โดยมีกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ”ซิโนฟาร์ม” ใน 8 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางบอน บางแค คันนายาว ธนบุรี ดินแดง ราชเทวี ทวีวัฒนาและคลองเตย ตั้งแต่วันที่ 18-30 กันยายน 2564

สภากาชาดไทยขอให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว และเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ติดต่อลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนผ่านช่องทาง ดังนี้
1.หญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ติดต่อลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ที่ฝากครรภ์
2.ประชาชนทั่วไป (ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยใกล้บ้าน หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโทร.1300 ตลอดจนติดต่อ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานาคร (อสส.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ของทุกชนชน หรือ โทร.1664 สายด่วนสภากาชาดไทย

On September 18, 2021 at Nin Sukharam Temple, Bang Bon Subdistrict, Bang Bon District, Kanda Limitlaohaphan, M.D., Head of Medical Services Division of the Relief and Community Health Bureau, the Thai Red Cross Society visited the Sinofarm for COVID-19 vaccination service for vulnerable people in Bang Bon District, Bangkok.

COVID-19 Vaccination Service Unit "Sinofarm" is a cooperation between the Thai Red Cross Society, Ministry of Social Development and Human Security and the Health Department, Bangkok Metropolitan Administration coordinated the establishment of a vaccination point against COVID-19 "Sinofarm", a vaccine sponsored by the Chinese Red Cross Society. The vulnerable groups were those who are homeless, bedridden, the elderly, the handicapped, and pregnant women with gestational age of 12 weeks or more and have never been vaccinated before is the main target group. The Thai Red Cross Society and related agencies will provide vaccination services against COVID-19 "Sinofarm" in 8 districts of Bangkok, namely Bangbon, Bang Khae, Khan Na Yao, Thon Buri, Din Daeng, Ratchathewi, Thawi Watthana and Khlong Toei. From 18-30 September 2021.

The Thai Red Cross Society urges people in the area is the target group that has never been vaccinated before. Contact to register for vaccination services through the following channels:
1. Pregnant women from 12 weeks or more Contact and register with a hospital in Bangkok where antenatal care
2. The general public (Patients at home, bedridden, the elderly, the handicapped) contact to register at Health Service Center Office of Health near home or the 24-hour social assistance center of the Ministry of Social Development and Human Security, or call 1300, as well as contact the Bangkok Public Health Volunteer and Social Development and Human Security Volunteers of all people or call 1664, the Thai Red Cross Society hotline.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330