สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยเคลื่อนที่เร็วสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอชัยบาดาล สำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัย

วันที่ 30 ก.ย. 2564

หน่วยเคลื่อนที่เร็วสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอชัยบาดาล สำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัย
 
วันที่ 30 กันยายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ประเมินความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
นอกจากนี้ยังได้มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม 2 ชุด ชุดอาหารพร้อมรับประทาน 10 ชุด ชุดสุขอนามัย 15 ชุด ยาสามัญประจำบ้าน 10 ชุด หน้ากากอนามัยแบบผ้า สเปร์กันยุง และแอลกอฮอล์เจล ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
 
On September 30, 2021, Mrs.Watcharaporn Rungsakhon, President of Lop Buri Provincial Red Cross Chapter and relevant agencies together with Ms.Sukanya Thakhieanklieng, RN Level 6, of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) and Rapid Action Team (RAT) together, has visited the area to assess the need for assistance of people affected by the flood in the area of ​​Chai Badan district, Lop Buri province, In the addition, 2 sets of the Thai​ Red​ Cross​ Relief​ Kits​, 10 sets of ready-to-eat meal sets, 15 sets of hygiene kits, 10 sets of household medicine, cloth masks, mosquito spay and alcohol gel to flood victim.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330