สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม Energy Day

วันที่ 27 ก.ย. 2564

สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม Energy Day

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน Energy Day (โครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 2) เพื่อให้บุคลากรสภากาชาดไทยมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพลังงาน และเกิดความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้ในงานยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย การประกวดคลิปวิดีโอประหยัดพลังงาน และการประกวดบิลค่าไฟฟ้าบ้าน การเล่นเกมส์แจกของรางวัล และการจับสลากเลขหางบัตรมอบจักรยานไฟฟ้าให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย ในการนี้คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ลานจอดรถหน้าพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

On September 27, 2021, at the parking lot in front of the Thai Red Cross Society Museum. Mr. Tej Bunnag, Secretary General of the Thai Red Cross Society (TRCS) presided over the opening of the Energy Day event (Energy Management and Engineering System Project for Energy Conservation, Phase 2) for Thai Red Cross Society personnel to participate in energy activities and create awareness of the valuable use of energy. In addition, in the event, there will be prizes given to participants in energy conservation activities, including an energy-saving video clip contest and home electricity bill contest, playing games and the lucky numbers for the tail cards gave electric bikes to the participants. In the occasion the Executive of TRCS together with Lt. Gen. (Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau and his team attended the opening ceremony.สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330