สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> Hilight
ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย Donation HUB "รับ" เพื่อ "ให้"

วันที่ 1 ต.ค. 2564

เพราะความช่วยเหลือรอไม่ได้

Donation HUB "รับ" เพื่อ "ให้" เปิดรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่า ๆ

นอกจาก อุทกภัย วาตภัย ตามฤดูกาลแล้ว ตลอด 365 วัน อาจมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติคุกคามด้านสุขอนามัยที่เราคาดการณ์ไม่ถึง . . .เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อภัยมาความช่วยเหลือต้องพร้อม

ร่วมสมทบทุน "การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติกับสภากาชาดไทย"
บริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ"
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 045-3-04637-0

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ"
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-34567-0

- กรณีการโอนเงิน - หากประสงค์รับใบเสร็จสามารถ แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระบุเพื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมแนบสลิปการโอน ทาง email : donation@redcross.or.th หรือ โทรสาร 0 2250 0312 , 0 2652 4440

หรือสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงแสกน QR Code E-donation ในภาพ
รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีทันที โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330