สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ยูนิลีเวอร์ มอบผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 27 ก.ย. 2564

ยูนิลีเวอร์ มอบผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โปรแมกซ์ ขนาด 900 มิลลิลิตร จำนวน 50 ลัง มูลค่า 59,400 บาท จากบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

On September 27, 2021, Mrs. Nattavadee Poolamphai, Head of Executive Services Division, the Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society and her team received Promax cleaning and disinfection products, size 900 ml, 50 boxes, valued at 59,400 baht from Unilever Thai Trading Co., Ltd. to help those affected by COVID-19 at the RCHB.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330