สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม.บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เขตคลองเตย

วันที่ 30 ก.ย. 2564

สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม.บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เขตคลองเตย

ตามที่สภากาชาดไทย ได้รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม” จำนวน 100,000 โดส จากองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่สภากาชาดจีนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปฉีดให้แก่ประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น
โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนดังกล่าวแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางบอน บางแค คันนายาว ธนบุรี ดินแดง ราชเทวี และคลองเตย ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 กันยายน 2564
โดยในวันนี้ ( 30 กันยายน 2564 ) ได้จัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พระราชทาน "ซิโนฟาร์ม” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ สมาคมอนุเคราะห์คลองเตย (ประเทศไทย) ซอยโชคดี ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

According to the Thai Red Cross, received 100,000 doses of the "Sino Farm" vaccine against COVID-19 from the Executive Vice-President of the Thai Red Cross Society, a vaccine sponsored by the Chinese Red Cross Society, for the Thai Red Cross to inject it to the people In order to prevent the spread of COVID-19.

The Relief and Community Health Bureau, the Thai Red Cross Society together with Ministry of Social Development and Human Security, the Health Department and Departments of Bangkok Metropolitan Administration coordinated the establishment of a vaccination point against COVID-19 "Sinofarm", a vaccine sponsored by the Chinese Red Cross Society. The vulnerable groups were those who are homeless, bedridden, the elderly, the handicapped, and pregnant women with gestational age of 12 weeks or more and have never been vaccinated before is the main target group. The Thai Red Cross Society and related agencies will provide vaccination services against COVID-19 "Sinofarm" in Bangbon, Bang Khae, Khan Na Yao, Thon Buri, Din Daeng, Ratchathewi and Khlong Toei, Bangkok from 18-30 September 2021.

On September 30, 2021 the Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society, working in the COVID-19 vaccination service Unit "Sinofarm" at Khlong Toei Succor Association (Thailand), Soi Chok di, Rama IV Road, Khlong Toei District, Bangkok.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330