สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
มอบชุดธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 7 ต.ค. 2564

     ตามที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ส่งมอบชุดธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๔๐๙ ชุด พร้อมทั้งน้ำดื่ม ๔๐๙ แพ็ค จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับการประสานร้องขอผ่านทางแอปพลิเคชั่นพ้นภัย ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยนั้น ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และคณะ มอบชุดธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก โดยผ่านทางผู้นำชุมชน ดังนี้
     - ตำบลป่ากุมเกาะ ๗๒ ครัวเรือน
     - ตำบลในเมือง ๙๐ ครัวเรือน
     - ตำบลย่านยาว ๕๑ ครัวเรือน
     - ตำบลปากน้ำ ๑ ครัวเรือน
     - ตำบลคลองยาง ๙๖ ครัวเรือน
     - ตำบลคลองกระจง ๔๗ ครัวเรือน
     - ตำบลบางขลัง ๓ ครัวเรือน
     - ตำบลนาทุ่ง ๗ ครัวเรือน
     - ตำบลเมืองบางยม ๓๒ ครัวเรือน
     - ตำบลไม้ขอน ๑๐ ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๙ ชุด พร้อมน้ำดื่มจำนวน ๔๐๙ แพ็ค ณ หอประชุมอำเภอสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330