สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเปิดหมวกออนไลน์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 1 พ.ย. 2564

มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเปิดหมวกออนไลน์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด พร้อมด้วยคุณสถาพร นิยมทอง กรรมการมูลนิธิ ฯ ร่วมด้วยศิลปิน s2s และตัวแทนศิลปินจิตอาสา มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเปิดหมวกออนไลน์ จำนวน 102,657 บาท และสิ่งของบริจาคต่าง ๆ ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On November 1, 2021, Mr. Ronnayuth Ingsa, Director of TAB Music Academy Foundation along with Mr. Sathaporn Niyomthong, Committee of TAB Music Academy Foundation with s2s artists and volunteer artist representatives donated 102,657 baht proceeds from the online hat-opening activity and various donated items to the Relief and Community Health Bureau (RCHB) to help flood victims. Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB was the recipient at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330