สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
แฟชั่นฟู้ด สนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 8 พ.ย. 2564

แฟชั่นฟู้ด สนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ
 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คุณภัทรวรินทร์ แสงแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายขายห้างสรรพสินค้า บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เอฟเอฟ จำนวน 70 หีบ รวมมูลค่า 46,900 บาท เพื่อสนุบสนุนกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ในการนี้ แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
 
On 8th November, 2021, Pattarawarin Sengjem, Department Store Sales Manager of Fashion Food Co., Ltd., donated FF instant noodles amount 70 chests, total value 46,900 baht, to support the activity "This Winter, Do Good Deeds for Dad”, in this occasion, Chor. Kemsiri Kongrukgreatiyos, M.D.,Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau, was the recipient, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330