สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทนคณะสงฆ์มอญเมืองไทย และกลุ่มมอญต่าง ๆที่ช่วยเหลือชาวมอญที่ประสบภัยจากโควิด-19 มอบพระพุทธรูปแสดงความขอบคุณสภากาชาดไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่แรงงานพื้นบ้านชาวมอญ

วันที่ 4 พ.ย. 2564

ผู้แทนคณะสงฆ์มอญเมืองไทย และกลุ่มมอญต่าง ๆที่ช่วยเหลือชาวมอญที่ประสบภัยจากโควิด-19 มอบพระพุทธรูปแสดงความขอบคุณสภากาชาดไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่แรงงานพื้นบ้านชาวมอญ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้แทนคณะสงฆ์มอญเมืองไทย และกลุ่มมอญต่าง ๆที่ช่วยเหลือชาวมอญที่ประสบภัยจากโควิด-19 ในเมืองไทย นำโดย พระมหานันทชัย นฺนทชโย เจ้าอาวาสวัดสุธรรมวดี (วัดมอญ) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฤดี ปุงบางกะดี่ และทีมงาน ร่วมมอบพระพุทธรูปและของที่ระลึกแก่ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณสภากาชาดไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม)ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน ให้แก่แรงงานพื้นบ้านชาวมอญ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On November 4, 2021, Clergy representative Mon of Thailand and Mon groups to help Mon people affected by Covid-19 in Thailand, led by Phra Maha Nanthachai Nonthacha, Abbot of Wat Suthamwadee (Mom Temple), Bang Khun Thian District, Bangkok, along with Asst. Prof. Dr. Rudee Pungbangkadi and team, provide Buddha statue and souvenirs to Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB),the Thai Red Cross Society and team to express their gratitude to the Thai Red Cross Society for providing assistance to vaccination services against COVID-19 (Sino Farm) sponsored by the Red Cross Society of China for local Mon workers at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330