สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
นวกิจประกันภัย สนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 8 พ.ย. 2564

นวกิจประกันภัย สนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คุณแพรวขวัญ อติเรก ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On 8th November, 2021, Praewkwan Athirek, Administrative Director of the Navakij Insurance Public Company Limited, donated amount 20,000 baht, to support the activity "This Winter, Do Good Deeds for Dad”, in this occasion, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau, was the recipient, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.



สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330