สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

วันที่ 15 พ.ย. 2564

สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม
ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ณ วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

On November 15, 2021, the Relief and Community Health Bureau (RCHB) of the Thai Red Cross Society organized a mobile medical unit to provide health care services for the people in the present robes to monks at the end of Buddhist Lent of the Thai Red Cross Society for the year 2021 at Khao Sukim Temple.
In this regard, Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB visited the operations of doctors, nurses and staff at Khao Sukim Temple, Khao Bai Si Subdistrict, Tha Mai District, Chanthaburi Province.สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330