สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน สำหรับประชากรข้ามชาติ และโมเดอร์นา แก่ผู้พิการทางการได้ยินและหญิงตั้งครรภ์ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

วันที่ 12 พ.ย. 2564

สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน สำหรับประชากรข้ามชาติ และโมเดอร์นา แก่ผู้พิการทางการได้ยินและหญิงตั้งครรภ์ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน สำหรับประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และวัคซีนป้องกันโควิด-19 (โมเดอร์นา) เข็มที่ 1 ที่สภากาชาดไทยได้จัดสรรให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนและหญิงตั้งครรภ์ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

On November 12, 2021, the Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society established 2st COVID-19 vaccination service unit (Sino Farm), sponsored by the Red Cross Society of China for migrant populations who have not been vaccinated before and the first vaccination against COVID-19 (Moderna) that the Thai Red Cross Society has allocated to hearing impaired people who have not been vaccinated before and pregnant women at the RCHB.สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330