สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยประกันชีวิต สนับสนุนกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 16 พ.ย. 2564

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และคุณบดีศร กษมางกูร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบผ้าห่มรักษ์โลก จำนวน 1,000 ผืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ และสนับสนุนการผลิตแผ่นพับ จำนวน 100,000 แผ่น มูลค่ารวม 300,000 บาท โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

On November 16, 2021, Ms. Waraporn Leekulnimit, Assistant Director of Operations Corporate Social Responsibility Division and Mr. Badeesorn Kasamangkun, Social Activities Manager of Thai Life Insurance Public Company Limited, provided 1,000 blankets to save the planet to support activities "This Winter, Do Good Deeds for Dad” and supporting the production of brochures in the amount of 100,000 sheets with a total value of 300,000 baht, in this occasion, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau, was the recipient, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330