สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อการเตรียมความพร้อมและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567

วันที่ 18 พ.ย. 2564

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ "น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อการเตรียมความพร้อมและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และนายธงชัย ศิริธร กรรมการมูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ "น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อการเตรียมความพร้อมและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2565-2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นายนันทิวัต ธรรมหทัย กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ โคคา-โคล่า ประเทศไทย นายสยาม สุวรรณรัตน์ คณะทำงาน ฯ และนางสุนันทา มณีโชติ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฯ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

On November 18, 2021, Lt.Gen.(Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) and Mr. Thongchai Sirithorn, Board of Directors of the Coca-Cola Thailand Foundation attended the signing ceremony for the project " Namthip Give Back" to prepare and assist disaster victims for another 3 years between 2022-2024. The Executive of RCHB, Mr. Nantiwat Thamhatai, Director and secretary of the Foundation, Mr. Siam Suwannarat, working group and Mrs. Sunanta Manichoti, project management staff attended the ceremony at the meeting room on the 6th floor of the RCHB building.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330