สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 99 ปี วันสถาปนาสถานเสาวภา ฯ

วันที่ 7 ธ.ค. 2564

มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 99 ปี วันสถาปนาสถานเสาวภา ฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ และนางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ ฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 99 ปี วันสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 7 ธันวาคม 2564 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานเสาวภา รับมอบ ณ อาคารสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

On December 7, 2021, Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society together with Jirawan Santipitak, B.Sc. (in Pharm.), Assistant Director of the RCHB and Mrs. Nattavadee Poolamphai, Head of the Executive Services Division of the RCHB giving a basket to congratulate on the occasion of the 99th anniversary of the establishment of the Saovabha Institute of The Thai Red Cross Society, 7 December 2021. Professor Emeritus Visit Sitprija, M.D., Assistant Secretary-General of the Thai Red Cross Society and Director of Queen Saovabha Memorial Institute (QSMI), Thai Red Cross Society as a recipient at the Saovabha Institute Building, the Thai Red Cross Society.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330