สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
บรรเทาทุกข์ผู้หนีภัยความไม่สงบจากการสู้รบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 20 ธ.ค. 2564

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้หนีภัยความไม่สงบจากการสู้รบชาวเมียนมาร์ เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมาร์กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึ่งได้หนีภัยเดินทางเข้ามายังฝั่งไทย มาพักพิงในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ หมู่ ๕ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
     โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค ชุดยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้หนีภัยดังกล่าว ณ วัดศรีเกิด หมู่ ๒ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบอาหาร และรวบรวมสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้หนีภัย ดังรายการ
   ๑. ปลากระป๋อง จำนวน ๒๐๐ กระป๋อง
   ๒. น้ำพริกตาแดง จำนวน ๑๐๐ กระปุก
   ๓. น้ำพริกปลาย่าง จำนวน ๑๐๐ กระปุก
   ๔. เครื่องดื่มช็อคโกแลตผง จำนวน ๙๖ แพ็ค
   ๕. ไข่พะโล้ จำนวน ๒๐๐ กระป๋อง
   ๖. ชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๓๐๐ ชุด

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330