สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มแรงงามข้ามชาติและกลุ่มไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อและลดอาการรุนแรง

วันที่ 10 ม.ค. 2565

สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มแรงงามข้ามชาติและกลุ่มไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อและลดอาการรุนแรง
วันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เร่งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่กลุ่มผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ กลุ่มแรงงามข้ามชาติและกลุ่มไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประชาชนทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ และลดความรุนแรง โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพมหานคร

On January 10, 2022, the Relief and Community Health Bureau of the Thai Red Cross Society provide vaccination services against COVID-19 for organ transplant groups, migrant workers and stateless groups living in Thailand and the general public to reduce the risk and prevent infection of COVID-19. Doctors, nurses, staff and volunteers working at the RCHB, Henri Dunant Road, Bangkok.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330