สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565

วันที่ 6 ม.ค. 2565

คณะผู้บริหารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565

วันที่ 6 มกราคม 2565 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นำคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ

On January 6, 2022, Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society and executive give a happy new year gift to Mr. Tej Bunnag, Secretary-General of the Thai Red Cross Society at 1st floor of Somdet Phra Yannasangwon Honor Building.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330