สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมถุงยังชีพ

วันที่ 27 ธ.ค. 2564

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมถุงยังชีพ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 คุณพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณเสาวนีย์ รัตนกิจ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และคุณอภิญญา วัฒธุมา ผู้ประสานงาน ในนามมูลนิธิกรุงศรี มอบเงินจำนวน 400,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

On December 27, 2021, Mr. Poonsit Wongthawatchai, Executive Vice President and Head of Environmental, Social, and Governance Division, Bank of Ayudhya Public Company Limited, together with Ms. Saowanee Rattanakit, Social Activities Manager, and Ms. Apinya Watthuma, the coordinator, on behalf of the Krungsri Foundation donated 400,000 baht and 300 relief kits to the Office of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society to help victims. Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB was the recipient at the meeting room, 6th floor, RCHB Building.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330