สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไปและกลุ่มแรงงานข้ามชาติและชาวต่างชาติ ลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อและกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันที่ 14 ม.ค. 2565

สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไปและกลุ่มแรงงานข้ามชาติและชาวต่างชาติ ลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อและกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มกระตุ้น แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป กลุ่มแรงงานข้ามชาติและชาวต่างชาติ เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ ลดอาการรุนแรงและกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพมหานคร

On January 14, 2022, the Relief and Community Health Bureau of the Thai Red Cross Society provide the first dose of COVID-19 vaccination service and Booster Dose to the general public aged 18 years and over, migrant workers and foreigners to reduce the risk, prevent infection, reduce severe symptoms and stimulate immunity. Doctors, nurses, staff and volunteers working at the RCHB, Henri Dunant Road, Bangkok.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330