สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าว โครงการ Journey Rattanakosin

วันที่ 18 ก.พ. 2565

แถลงข่าว โครงการ Journey Rattanakosin

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการ Journey Rattanakosin โดยมีกิจกรรมให้ท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชุมชน ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม หลากหลายในประเทศไทย ณ ท่ามหาราช เขตพระนคร กรุงเทพ โดยนิทรรศการส่วนหนึ่งจัดแสดงที่ สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ

On 18th February, 2022, Jirawan Santipitak, B.Sc. (in Pharm.), Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau and her team, attend press conference Journey Rattanakosin project, with activities for tourism experience the way of life of community, nature, art and culture in Thailand, at Tha Maharaj, Phrankorn District, Bangkok. As well as, part of the exhibition on display at the Thai Red Cross Health Station No.2 (Sukumal Anamai) Bangkok.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330