สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ ฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ 22 ก.พ. 2565

ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ ฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางจิราพร ศรีสอ้าน ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

On February 22, 2022, Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society and Mrs. Jiraporn Srisa-an, Director of the Information and Communications Department, Administration Bureau visit the vaccination service unit to prevent COVID-19 for the general public at the RCHB.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330