สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท Siemens Healthneers Thailand มอบชุด CLINITEST Rapid COVID -19 Antigen Test แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID -19

วันที่ 23 ก.พ. 2565

บริษัท Siemens Healthineers Thailand มอบชุด CLINITEST Rapid COVID -19 Antigen Test แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คุณวรวิทย์ บุญภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Siemens Healthineers Thailand พร้อมด้วยคุณนภัสสร ธรรมมารมย์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ฯ ร่วมมอบชุด CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test จำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 1,200,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
 
On 23rd February, 2022, Warrawith Boonpha, Marketing Manager, Siemens Healthineers Thailand Co., Ltd., together with Napatsorn Thummarom, Head of Corporate Communications, provided CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test kits, 2,000 sets, valued at 1,200,000 baht, donated to the Relief and Community Health Bureau (RCHB), for COVID-19 testing. In This occasion, Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB, was the recipient, at Thai Red Cross Disaster Operations Center.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330