สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 17 มี.ค. 2565

รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 17 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงอนงค์ เลขะกุล มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On March 17, 2022, Dr. Anong Lekagul, M.D. donated 100,000 baht to the Relief and Community Health Bureau (RCHB) of the Thai Red Cross Society to help disaster victims in various areas. Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB received at the Thai Red Cross Disaster Operation Center.สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330