สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบเงินบริจาค พร้อมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 50 ล้าน เพื่อผู้ป่วยยากไร้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 26 เม.ย. 2565

รับมอบเงินบริจาค พร้อมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 50 ล้าน เพื่อผู้ป่วยยากไร้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 
วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสุดา ยืนยง และนายวุทธิเดช ยืนยง บริจาคเงินจำนวน 25,000,000 บาท เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 25,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นมูลค่า 50,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติ ในการนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ
 
On 25th April, 2022, Mrs. Suda Yuenyong and Mr. Wutthidej Yuenyong, donated 25,000,000 baht, medical supplies and medical equipment valued 25,000,000 baht, total value 50,000,000 baht, for King Chulalongkorn Memorial Hospital, National Blood Centre, the Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society, to help the needy patients and disaster victims. In this occasion, Mr. Tej Bunnag, Secretary General of the Thai Red Cross Society, Associate Professor Chanchai Sittipunt, M.D., Director of King Chulalongkorn Memorial Hospital, Associate Professor Dootchai Chaiwanichsiri M.D., Director of National Blood Centre and Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB, at the reception room on the ground floor of Somdet Phra Yanasamvara Honored Building.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330