สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานแถลงข่าว “Digital Arts NFT : RedCross x KX”

วันที่ 27 เม.ย. 2565

ร่วมงานแถลงข่าว "Digital Arts NFT : RedCross x KX”

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โครงการนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย "Digital Arts NFT : RedCross x KX” ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานจัดหารายได้ ร่วมกับบริษัท KASIKORN X จำกัด (KX) ทั้งนี้เพื่อนำรายได้สมทบ "เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย” ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

On 26th April, 2022, Mr. Tej Bunnag, Secretary General of the Thai Red Cross Society, presided over, "Digital Arts NFT : RedCross x KX” project, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, work of art, by Fund Raising Bureau of Thai Red Cross Society together with KASIKORN X Co., Ltd., for bring contributions to the income. "Emergency Funds to Help Disaster Victims, Thai Red Cross Society”. In this occasion, Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director and Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau, joined in the honor of the ceremony, at ICON Art & Culture Space, 8th floor, Icon Siam Shopping Mall.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330