สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยครัวฯ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

            วันที่  8  พฤศจิกายน 2553  พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย   ที่ปฏิบัติงานประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553  สามารถผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับรับประทานแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว  จำนวน  13,390   ชุด 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330