สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช / 8 พ.ย. 53

วันที่  8 พ.ย. 53  สนง.บรรเทาทุกข์ฯ  สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายอำเภอพรหมคีรี คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอพรหมคีรี และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน สาขานครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช  พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ น้ำดื่ม และของจำเป็นในการดำรงชีพ แก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ้น  250 ชุด  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 263,625.00  บาท  โดยมีจุดการปฏิบัติงานดังนี้

 

1.  ณ ถนนหมู่บ้าน บ้านนาหมูดุด  ม.1  ต.อินคีรี    อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช
      - หมู่ที่ 1  บ้านนาหมูดุด  จำนวน 200 ครอบครัว  200 ชุด
     -  หมู่ที่ 5  จำนวน 42  ครอบครัว  42 ชุด พร้อมน้ำดื่ม (หาดทิพย์) จำนวน 242 แพ็ค (12 ขวด/แพ็ค)

 

2.  มอบชุดธารน้ำใจให้กับผู้ประสบภัย  โดยการนั่งเรือมอบตามบ้าน หมู่ที่ 1 ต.อินคีรี  อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
    - หมู่ที่ 1  บ้านนาหมูดุด จำนวน 8 ครอบครัว  8 ชุด พร้อมน้ำดื่ม (หาดทิพย์) จำนวน 8  แพ็ค (12 ขวด/แพ็ค)             

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330