สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน  ผ้าห่มและเสื้อยืด จำนวน 1,500 ชุด มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยตำบลแหลมโตนด ตำบลปันแต และตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ วัดแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง วันที่  9  พฤศจิกายน 2553   


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330