สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย / 15 พ.ย. 53

สรุปความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ณ วันที่ 15 พ.ย. 53

 

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2553 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 43 จังหวัด  ได้แก่  ลำปาง แพร่ นครสวรรค์ เชียงราย อุตรดิตถ์ พิจิตร นครนายก เพชรบูรณ์ อุดรธานี  หนองคาย  นนทบุรี  อ่างทอง  อยุธยา  เพชรบุรี  ราชบุรี  ชัยนาท สมุทรสาคร กาญจนบุรี  ชลบุรี  สุพรรณบุรี  บุรีรัมย์  สระแก้ว  ปราจีนบุรี  นครราชสีมา  ลพบุรี  สระบุรี ตาก  ชัยภูมิ สิงห์บุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุทัยธานี ภูเก็ต กรุงเทพฯ สุรินทร์  สงขลา  ตรัง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  สตูล  ปัตตานี  พัทลุง  และกาฬสินธุ์  โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ 131,122 ชุด  มูลค่ารวมทั้งสิ้น 121,015,832.17 บาท

 

ความช่วยเหลือประจำวันที่ 12-15 พ.ย. 53

1.  ชุดธารน้ำใจฯ  (เครื่องอุปโภค บริโภค ยาชุดสามัญฯ ยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และของจำเป็นในการดำรงชีพ)

-  กช.12   3,000  ชุด  (สำหรับ จ.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ตรัง และพัทลุง) (ส่งวันที่ 12 พ.ย)

-  จ.สุราษฎร์ธานี  1,000  ชุด   (ส่งวันที่ 13 พ.ย)

-  จ.พัทลุง  1,000  ชุด (ส่งวันที่ 14 พ.ย)

-  จ.พัทลุง  1,000  ชุด (ส่งวันที่ 14 พ.ย)

-  จ.กาฬสินธุ์  1,500  ชุด (สำหรับ อ.ฆ้องชัย และอ.กมลาไสย) (ส่งวันที่ 15 พ.ย)

 

2.  น้ำดื่ม 

-  กช.12  3,000 แพค  (สำหรับ จ.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ตรัง และพัทลุง) (ยอดร้องขอวันที่ 11 พ.ย.) เป็นน้ำบริจาคจากหาดทิพย์

-  จ.สุราษฎร์ธานี  1,000  แพค  เป็นน้ำบริจาคจากหาดทิพย์

-  จ.พัทลุง  1,000  แพค   เป็นน้ำบริจาคจากหาดทิพย์

 

3.  วันจันทร์ที่ 15 พ.ย. 53  เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม 1,000 ชุด ผ้าห่ม 1,000 ผืน ชุดเตาแก๊สบริจาคจาก ICRC 1,000 ชุด และหม้อเมเยอร์ 1,000 ใบ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.หนองจิก อ.เมือง และอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 
 

สรุปการปฏิบัติงานหน่วยครัวเคลื่อนที่  หน่วยเรือท้องแบน หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม

และหน่วยรถสื่อสารสภากาชาดไทย  ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. - 15 พ.ย. 53

 

-  สีน้ำเงิน คือ กำลังปฏิบัติงานในพื้นที่

-  สีแดง  : สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว

 

หน่วยครัวเคลื่อนที่  

- ครั้งที่ 1 :  ตั้งแต่วันที่ 19 -30 ต.ค. 53 เป็นต้นไป หน่วยครัวเคลื่อนที่ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านอาหารปรุงสุก 2,500 ชุดต่อวัน แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ (อ.ปากช่อง และอ.ปักธงชัย)  จ.นครราชสีมา (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว กำลังรอยอดรวมจำนวนชุด และมูลค่าการช่วยเหลือทั้งหมด)

- ครั้งที่ 2 :  ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. - 8 พ.ย. 53  หน่วยครัวเคลื่อนที่ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านอาหารปรุงสุกรวมทั้งสิ้น 30,366 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  910,980 บาท  แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ 13 อำเภอ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีจุดปฏิบัติงานอยู่ที่หน้าจวนผู้ว่าฯ  (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

- ครั้งที่ 3 :  ตั้งแต่วันที่ 3 - 8 พ.ย. 53 เป็นต้นไป หน่วยครัวเคลื่อนที่ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านอาหารปรุงสุก 2,500 ชุดต่อวัน แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว กำลังรอยอดรวมจำนวนชุด และมูลค่าการช่วยเหลือทั้งหมด)

 

หน่วยเรือท้องแบน  

-  ครั้งที่ 1 :  ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. - 1 ต.ค. 53 หน่วยเรือท้องแบน 2 ลำ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 2 :  ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 53 เป็นต้นไป หน่วยเรือท้องแบน 4 ลำ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่ ต.หนองทรายขาว และต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 3 :  ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 53 เป็นต้นไป หน่วยเรือท้องแบน 12 ลำ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่ (อ.ปากช่อง อ.ปักธงชัย อ.เมือง อ.โนนสูง อ.เมืองยาง และอ.ชุมพวง) จ.นครราชสีมา  (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 4 :  ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 53 เป็นต้นไป หน่วยเรือท้องแบน 2 ลำ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 5 :  ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 53 เป็นต้นไป หน่วยเรือท้องแบน 2 ลำ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชานี  (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 6 :  ตั้งแต่วันที่ 1-11 พ.ย. 53 หน่วยเรือท้องแบน 1 ลำ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 7 :  ตั้งแต่วันที่ 4-7 พ.ย. 53 เป็นต้นไป หน่วยเรือท้องแบน 7 ลำ  ( 4 ลำ ที่อ.ท่าชนะ อ.บ้านนาเดิม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และ 3 ลำ ที่จ.นครศรีธรรมราช เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งแก่ผู้ประสบภัย (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 8 :  ตั้งแต่วันที่ 8-9 พ.ย. 53 เป็นต้นไป หน่วยเรือท้องแบน 5 ลำ stand by เตรียมรับสถานการณ์จากดีเปรสชั่นลูกใหม่ ที่อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สำหรับให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งแก่ผู้ประสบภัย (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว) ขณะนี้ทั้ง 5 ลำ นำกลับมาที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯแล้ว

-  ครั้งที่ 9 :  ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 53 เป็นต้นไป หน่วยเรือท้องแบน 5 ลำ เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 3 ลำ (จากส่วนกลาง) และอ.ปากพนัง 2 ลำ (จาก กช.12) จ.นครศรีธรรมราช โดยจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม  

-  ครั้งที่ 1 :  ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. - 1 ต.ค. 53 หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 2 :  ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 53 เป็นต้นไปหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 3 :  ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 53 เป็นต้นไปหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 4 :  ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 53 เป็นต้นไปหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 5 :  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 เป็นต้นไปหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 6 :  ตั้งแต่วันที่ 4-7 พ.ย. 53 หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี  (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 7 :  ตั้งแต่วันที่ 4-12 พ.ย. 53 หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และอ.สทิงพระ จ.สงขลา ร่วมกับหน่วยครัวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 8 :  ตั้งแต่วันที่ 4-10 พ.ย. 53 หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 9 :  ตั้งแต่วันที่ 8-9 พ.ย. 53 หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) stand by เตรียมรับสถานการณ์จากดีเปรสชั่นลูกใหม่ ที่อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สำหรับให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 10 :  ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 53 เป็นต้นไป หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โดยจะปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

-  ครั้งที่ 11 :  ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 53 หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา (ยกเลิกการปฏิบัติงานเนื่องจากเข้าไปในพื้นที่พบว่าน้ำแห้งเป็นโคลน ไม่สามารถผลิตน้ำได้) (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-  ครั้งที่ 12 :  ตั้งแต่วันที่ 11-13 พ.ย. 53  หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด (รถซีเมนต์) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มได้เฉลี่ย 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35,000 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

 

หน่วยรถสื่อสารฯ 

-   ครั้งที่ 1 :  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 เป็นต้นไปหน่วยรถสื่อสารฉุกเฉินสภากาชาดไทย 1 ชุด (คันส้ม) เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการสื่อสารแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-   ครั้งที่ 2 :  ตั้งแต่วันที่ 4-7 พ.ย. 53 หน่วยรถสื่อสารฉุกเฉินสภากาชาดไทย 1 ชุด (EECV) เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการสื่อสารแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว)

-   ครั้งที่ 3 :  ตั้งแต่วันที่ 8-9 พ.ย. 53 หน่วยรถสื่อสารฉุกเฉินสภากาชาดไทย 1 ชุด (EECV) stand by เตรียมรับสถานการณ์จากดีเปรสชั่นลูกใหม่ ที่อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชสำหรับให้ความช่วยเหลือด้านการสื่อสารแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัย (สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว) ขณะนี้เดินทางกลับมาที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯแล้ว


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330