สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย....บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน   จำนวน 1,000 ชุด   ผ้าห่ม 1,000 ผืน    ชุดเตาแก๊ส 1,000 ชุด  หม้อเมเยอร์ 1,000 ใบ พร้อมน้ำดื่ม 1,000 แพค จากโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด ของมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย    อาคารอเนกประสงค์  ตำบลบางตาวา  อำเภอหนองจิก   สำนักสงฆ์แหลมนก ตำบลบานา อำเภอเมือง    โรงเรียนตาดีกาดารุลฮูดาดาโต๊ะ ตำบลแหลมสิงห์ อำเภอยะหริ่ง  และที่ว่าการกำนัน ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วันที่  15 พฤศจิกายน 2553


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330