สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  และคณะ ร่วมกับนางอรทัย เอี่ยมตระกูล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 1,001 ชุด เสื้อยืดผู้ใหญ่ จำนวน 1,748 ตัว  เสื้อยืดเด็ก  จำนวน 307 ตัว และน้ำดื่มจาก บริษัทหาดทิพย์ จำกัด มหาชน สาขาสุราษฎร์ธานี จำนวน 12,000 ขวด ณ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่  7  พฤศจิกายน 2553 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330