สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช


สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 

วันที่  11  พฤศจิกายน พ.ศ.2553  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช  ร่วมกับปลัดอำเภอปากพนัง และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน สาขานครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 400 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,150.00 บาท ดังนี้

จุดที่ 1  :  ณ วัดหัวเกาะรุ้ง ม.1  ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

-หมู่ที่ 1  ชุดธารน้ำใจ              จำนวน  142  ครอบครัว  142 ชุด

(เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถเดินทางมารับได้เนื่องจากยังใช้เรือในการเดินทาง)

จุดที่ 2  :  ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่ ม.3  ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

- หมู่ที่ 3  ชุดธารน้ำใจ             จำนวน  130  ครอบครัว    130 ชุด

(เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถเดินทางมารับได้เนื่องจากยังใช้เรือในการเดินทาง)

จุดที่ 3  :  ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่ ม.4  ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

- หมู่ที่ 4  ชุดธารน้ำใจ             จำนวน 128  ครอบครัว    128 ชุด         

พร้อมกันนี้  ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจาก บริษัทหาดทิพย์ จำกัด มหาชน สาขานครศรีธรรมราช จำนวน 350 แพ็ค (12 ขวด/แพ็ค) ในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330