สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดตรัง


สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

นางสาวองุ่น วงศ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง , คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ,นายอำเภอเมืองตรัง และผู้จัดการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน สาขาจังหวัดตรัง  พร้อมคณะ มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,010   ชุด  และน้ำดื่ม จำนวน 12,000 ขวด  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละมอ  ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง  ,สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  และเต็นท์อพยพชาวบ้าน ต.ควนปริง จ. ตรัง  วันที่  11 พฤศจิกายน 2553        


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330