สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 24 พ.ย. 2553
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะร่วมกับนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นางวณี  จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย  ณ วัดศิริอัมพาวัน บ้านวังยาง อำเภอฆ้องชัย และหอประชุมโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนอง-มะเกลือวิทยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330