สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สถานีกาชาดสิรินธรปฏิบัติงานร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายอำเภอปากพนัง พร้อมคณะ มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน  1,169 ชุด ณ วัดมหิสราราม และ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช วันที่  13  พฤศจิกายน 2553


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330