สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา และจ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 26 พ.ย. 2553
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันที่  18  พฤศจิกายน  2553  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาด สิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช   ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ  จำนวน  980   ชุด  รวมมูลค่าทั้งสิ้น  941,770.00  บาท   รายละเอียดดังนี้

1.  พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร และคณะ ปฏิบัติงานร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ปลัดอำเภอบ่อแดง ผู้นำชุมชน และ ผู้จัดการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน สาขาสงขลา  โดยมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบภัย ดังนี้

ตำบลบ่อแดง   รวมชุดธารน้ำใจที่มอบให้ผู้ประสบภัย  จำนวน  620   ชุด

พร้อมน้ำผลไม้บริจาค  จำนวน   4,800 ขวด 

และน้ำดื่ม (หาดทิพย์)  จำนวน   620 แพ็ค (12 ขวด/แพ็ค)

ณ โรงเรียนวัดบ่อแดง ม.3 ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา

-หมู่ที่ 1  บ้านแคบน       จำนวน            100     ครอบครัว  100  ชุด

-หมู่ที่ 2 บ้านแค              จำนวน            100     ครอบครัว  100  ชุด

-หมู่ที่ 3 บ้านบ่อแดง       จำนวน            100     ครอบครัว  100  ชุด

-หมู่ที่ 4 บ้านพังช้างตาย  จำนวน            100    ครอบครัว  100   ชุด

-หมู่ที่ 5 บ้านแคใต้          จำนวน            100     ครอบครัว  100  ชุด

-หมู่ที่ 6  บ้านวัดพิกุล     จำนวน            100     ครอบครัว  100   ชุด

-ถวายพระ                      จำนวน                7      ชุด

-ผู้ด้อยโอกาส                 จำนวน               13     ครอบครัว   13    ชุด    

 

2.  พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร และคณะ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ปลัดอาวุโสอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้นำชุมชน และ ผู้จัดการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน สาขานครศรีธรรมราช พร้อมคณะ มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบภัย ดังนี้

ตำบลสวนหลวง    รวมชุดธารน้ำใจที่มอบให้ผู้ประสบภัย  จำนวน  360  ชุด

                               พร้อมน้ำผลไม้บริจาค       จำนวน 2,400 ขวด    

       และน้ำดื่ม (หาดทิพย์)       จำนวน   360  แพ็ค (12 ขวด/แพ็ค)

ณ โรงเรียนบ้านบางนกวัก ม.12 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

-หมู่ที่ 12 บ้านบางนกวัก    จำนวน       96       ครอบครัว       96      ชุด

ณ ศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน

-หมู่ที่ 2 บ้านบางต้า           จำนวน      100     ครอบครัว        100      ชุด

-หมู่ที่ 3 บ้านสวนหลวง     จำนวน       154    ครอบครัว        154      ชุด
 -ผู้ด้อยโอกาส                      จำนวน       10     ครอบครัว          10      ชุด        

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330