สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช


สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

สภากาชาดไทย  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันที่  23  พฤศจิกายน  2553  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาด  สิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช  ร่วมกับนายกกิ่งกาชาดอำเภอชะอวด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ   ชะอวด ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  โดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ  จำนวน  550  ชุด  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 556,325.00 บาท   พร้อมเสื้อบริจาค จำนวน 580 ตัว และน้ำผลไม้บริจาค จำนวน 100 หีบ (4800 ขวด)  รายละเอียดดังนี้

1. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง 

มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 300 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยตำบลเคร็ง

ที่ หมู่ 2, 5, 6, 7, 8, 10 หมู่ละ 50 ครอบครัว รวม 6 หมู่บ้าน จำนวน 300 ครอบครัว

2. ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 7 ตำบลชะอวด

มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 150 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยตำบลชะอวด

ที่ หมู่ 3, 4, 7 หมู่ละ 50 ครอบครัว รวม 3 หมู่บ้าน จำนวน 150 ครอบครัว

3. ณ ศาลาวัดบ้านตูล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตูล

มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยตำบลบ้านตูล

ที่ หมู่ 1, 4 หมู่ละ 50 ครอบครัว รวม 2 หมู่บ้าน จำนวน 100 ครอบครัว             


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330