สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สรุปการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ระหว่างเดือน 15 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2553


ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย / 26 พ.ย. 53

การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ

ระหว่างเดือน 15 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2553

 

อิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว  ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงเดือนพฤศจิกายน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่  จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้

            จากสภาพอากาศดังกล่าว ทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วม โดยข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระบุพื้นที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 22  พฤศจิกายน 2553 รวม 39 จังหวัด 417 อำเภอ 3,038 ตำบล 25,879 หมู่บ้าน ได้แก่  จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ ระยอง จันทบุรี ตราด ตาก ชลบุรี ลำพูน เชียงใหม่ สระแก้ว นครนายก กำแพงเพชร พิษณุโลก หนองบัวลำภู ปราจีนบุรี สมุทรปราการ นครปฐม อุทัยธานี บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ชัยภูมิ นครสวรรค์ นครราชสีมา ลพบุรี สิงห์บุรี สุรินทร์  ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี  พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี   มีผู้เสียชีวิตแล้ว 156 คน  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,978,088 ครัวเรือน   6,934,719 คน   สำหรับสถานการณ์ ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว 27 จังหวัด  ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 12 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี   พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี

 

สรุปการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

ระหว่างวันที่   15  สิงหาคม  –  26  พฤศจิกายน  2553   สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์, สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ, สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่,  สถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา, สถานีกาชาดที่ 6 จังหวัดสระแก้ว, สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี, สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี, สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช), สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) และฝ่ายบรรเทาทุกข์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดที่ประสบภัย  ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 130 ครั้ง ใน 44 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดลำปาง  แพร่  นครสวรรค์  เชียงราย  อุตรดิตถ์  พิจิตร  นครนายก  เพชรบูรณ์  อุดรธานี  หนองคาย   นนทบุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี  ชัยนาท  สมุทรสาคร กาญจนบุรี  ชลบุรี  สุพรรณบุรี  บุรีรัมย์  สระแก้ว  ปราจีนบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี ตาก ชัยภูมิ สิงห์บุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุทัยธานี ภูเก็ต กรุงเทพฯ สุรินทร์  สงขลา  ตรัง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  สตูล  ปัตตานี  พัทลุง  กาฬสินธุ์  และมหาสารคาม โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาชุดสามัญประจำบ้าน ยาทาแก้น้ำกัดเท้า และของจำเป็นในการยังชีพ จำนวน 136,622 ชุด  รวมมูลค่าทั้งสิ้น  136,622,000  บาท   พร้อมน้ำดื่มบริจาค จากมูลนิธิโคคา-โคลาฯ และผู้บริจาค  จำนวน  1,091,860  ขวด

            นอกจากนี้  ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน บริการด้านการอพยพและขนส่ง การผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายผู้ประสบภัย และบริการด้านการติดต่อสื่อสารในหลายพื้นที่  ดังนี้

            1.  หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย  3  ชุด   เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน รวม 3 ครั้ง โดยผลิตอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยและอาสาสมัคร  จำนวน  73,146  ชุด  รวมมูลค่าทั้งสิ้น  2,194,380.00 บาท  ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  พระนครศรีอยุธยา  และสุราษฎร์ธานี  รวม  48  อำเภอ  รายละเอียดดังต่อไปนี้

            1.1  จังหวัดนครราชสีมา  ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2553  ผลิตอาหารได้ 29,500 ชุด เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย 30 อำเภอ  

            1.2  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2553  ผลิตอาหารได้ 30,366 ชุด  เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย 13 อำเภอ  

            1.3  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2553  ผลิตอาหารได้ 13,280 ชุด เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย 5 อำเภอ  

            2.  หน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย  12  ลำ  เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการอพยพและขนส่งแก่ผู้ประสบภัย  ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 19 พฤศจิกายน 2553  รวม 9 ครั้ง  มีผู้รับบริการ 5,480 คน  ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  ลพบุรี  นครราชสีมา  สิงห์บุรี  อุบลราชธานี   นครศรีธรรมราช  และสุราษฎร์ธานี   รวม  15 อำเภอ    

            3.  หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย  3  คัน  เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการผลิตน้ำดื่มสะอาด  ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 13 พฤศจิกายน 2553   เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย  รวม  12 ครั้ง  จำนวน 850,000 ลิตร   ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  นครราชสีมา  ลพบุรี  อุบลราชธานี  สุราษฎร์ธานี  สงขลา  สิงห์บุรี พัทลุง  และนครศรีธรรมราช  รวม  10 อำเภอ 

            ทั้งนี้  ในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 13  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553  เป็นต้นไป  หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม 3 คัน  กำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมือง  อำเภอโกสุมพิสัย  และอำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  โดยปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  

            4.  หน่วยรถสื่อสารสภากาชาดไทย  2  คัน  เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการติดต่อสื่อสารแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่  ระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2553  รวม 3 ครั้ง  มีผู้รับบริการ 450 คน  ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  สุราษฎร์ธานี  และนครศรีธรรมราช

 

            สำหรับการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์  ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เข้าไปประเมินสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยก่อนเพื่อความรวดเร็ว แล้วจึงส่งหน่วยบรรเทาทุกข์ เข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยปฏิบัติงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดที่ประสบภัย ส่วนการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ได้จัดทำแบบฟอร์มติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ และความต้องการความช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดที่ประสบภัย  โดยศูนย์วิทยุสื่อสารสภากาชาดไทย ดำเนินการส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปยังเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย หรือพื้นที่ประสบภัย   เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือทันกับความต้องการของผู้ประสบภัย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330