สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
พระราชทานความห่วงใยแด่พสกนิกรผู้ประสบภัยหนาว


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

              สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย   ร่วมกับนางกมลวรรณ หทยะตันติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  นำผ้าห่ม  เสื้อกันหนาว  พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว  ณ เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330