สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
กิจกรรมพัฒนาจิต


สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่  2  กรุงเทพฯ  ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป  จำนวน  50  คน จัดกิจกรรมพัฒนาจิต ซึ่งประกอบด้วย พิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ตอนเช้า  ฟังเทศนาธรรมโดยหลวงพ่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมา  กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และจัดเลี้ยงอาหารกลุ่มผู้สูงอายุ ณ สถานีกาชาดที่  2  กรุงเทพฯ  วันที่  7  เมษายน  2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330