สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมผู้อพยพตามศูนย์อพยพต่างๆ ในจ.สุรินทร์

วันที่ 1 พ.ค. 2554
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

วันที่ 29-30 เมษายน 2554  นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย  ออกเยี่ยมผู้อพยพตามศูนย์อพยพต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  จังหวัดสุรินทร์  และนำนมกระป๋องพร้อมดื่ม  ไปมอบให้กับเด็กและคนชรา  จำนวน 96,000 กระป๋อง 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330