สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมผู้ประสบภัยจากการปะทะตามแนวชายแดน จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์

วันที่ 1 พ.ค. 2554
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2554   นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  มีกำหนดเยี่ยมผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ 1,500 ชุด  ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆ  รายละเอียดดังนี้

 

-  มอบชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา  จำนวน  600 ชุด  ณ โรงเรียนกันทราราม ต.กันตรวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

-  มอบชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  จำนวน 500 ชุด  ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนตานีวิทยา ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

-  มอบชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ผู้ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 400 ชุด  ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330