สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

วันที่ 18 พ.ค. 2554
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
 
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 500 ชุด  รวมมูลค่า 465,766 บาท  มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านปินเหนือ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330