สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.จุน จ.พะเยา

วันที่ 18 พ.ค. 2554
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
 
สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2554    สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 433 ชุด รวมมูลค่า 124,124 บาท  แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลหงส์เหิน อำเภอจุน จำนวน 8 หมู่บ้าน 433 ครัวเรือน ณ ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพระเยา

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330