สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
กาชาดอุบล บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร


สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ  มอบตู้คอนเทนเนอร์ แก่โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330