สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์แก่บุคคลากร


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

นางเยาวลักษณ์  ยอดโสภา หัวหน้างานอำนวยการข้อมูลและงานวิทยุสื่อสาร สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย กล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์  หลักสูตรอบรมการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window และโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมีนายเรืองเดช  สำเภาประเสริฐ นายช่างเทคนิค สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากร ซึ่งได้มีการอบรมทั้งหมด 2 รุ่น    ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6  อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330