สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดส่งผ้าห่ม 3,150 ผืน เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและภัยหนาว

วันที่ 2 มิ.ย. 2554
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
 
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดส่งผ้าห่ม 3,150 ผืน
สำหรับเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และภัยหนาว
 
วันที่ 2 มิถุนายน 2554  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดส่งผ้าห่ม จำนวน 3,150 ผืน ไปสำรองคลังสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่  สำหรับเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330