สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมการสัมมนาสรุปบทเรียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 6 มิถุนายน 2554 นายแพทย์พิชิต  ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการสัมมนาสรุปบทเรียน การปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี ผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)   ผู้แทนจากจังหวัดศรีสะเกษ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย  ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการสัมมนาสรุปบทเรียนฯ ที่จะจัดขึ้น ณ โรงแรมเกษสิริ  จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2554 โดยมีหน่วยงานส่วนราชการจากจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา เข้าร่วมประชุม   


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330